Стан особистісних та психофізіологічних ресурсів майбутніх психологів, які навчаються за заочною формою навчання «друга вища освіта»

Ескіз недоступний

Дата

2021-05-13

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

26 здобувачів вищої освіти, що отримують другу вищу освіту за спеціальністю «психологія», середній вік 31,5 років, пройшли тестування за допомогою тестів-опитувальників, тесту уваги та вимірювання тривалості індивідуальної хвилини (ІХ). Вимірювання ІХ було виконане 3 рази поспіль до та 3 рази після практичного заняття з курсу «психодіагностика»; аналізувалися середні значення та варіативність ІХ у секундах в обох замірах. Мета дослідження – вивчення стану особистісних та психофізіологічних ресурсів під час навчання у майбутніх психологів. Методи дослідження. Опитувальник САН (Самопочуття, Активність, Настрій) В. А. Доскіна, Н. А. Лаврентьєвої, В. Б. Шарая, М. П. Мірошникова. Тест якості життя (ЯЖ) Р. Еліота в адаптації Н. Е. Водоп'янової. Тест формально-динамічних характеристик поведінки Я. Стреляу. Корректурна проба Бурдона. Тривалість ІХ вимірювалася за методом Халберга.

Опис

Ключові слова

індивідуальна хвилина, якість життя, психофізіологічний стан, ресурси, темперамент, вища освіта

Бібліографічний опис

Луценко, Олена Львівна. Стан особистісних та психофізіологічних ресурсів майбутніх психологів, які навчаються за заочною формою навчання «друга вища освіта» / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору : всеукраїнська науково-практична конференція (7 ; 2021 ; Харків) : тези доповідей. - Харків, 2021. - С. 90-94.