Символічний простір східноукраїнського мегаполісу у дзеркалі документального та художнього кіно (на прикладі Харкова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Точка

Анотація

Підрозділ розкриває специфіку документального та художнього кіно як історичного джерела, що дає змогу зафіксувати фізичні обриси різноманітних міських локацій і водночас через систему ціннісних уявлень, закладених авторами, відчути специфіку (само)репрезентації міста на тому чи іншому історичному етапі.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Вовк, Ольга Ігорівна. Символічний простір східноукраїнського мегаполісу у дзеркалі документального та художнього кіно (на прикладі Харкова) // У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу / Заг. ред. В. Кравченка та С. Посохова. - Харків : Точка, 2021. - С. 330–345.