Статистична оцінка зовнішнього ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розкрито основоположні принципи та тенденції розвитку зовнішньоторговельних товарних потоків України в ув'язці з аналізом її макроекономічної ситуації і кон'юнктури світових ринків. Детально розглянуто ефективність роботи зовнішньої торгівлі, яка визначається за результатами зовнішньоторговельного балансу. Пропонується підвищення рівня забезпечення повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт України. Проаналізована необхідність територіальних зв’язків завдяки самим різним потребам у державі. Дана статистична оцінка конкурентоспроможності країни на різних рівнях. Методологія аналізу представлених у статті показників є фундаментом інформаційного забезпечення органів виконавчої та законодавчої влади даними статистики зовнішньої торгівлі для прийняття ними рішень у галузі державного регулювання ринку України. Запропоновано рекомендації про подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності, розробки політики України і міжнародних організацій, а також дана статистична оцінка процесів, що відбуваються.

Опис

Ключові слова

экономика, зовнішньоторговельний баланс, макроекономічні показники, тенденції розвитку експортно – імпортних операцій, внешнеторговый баланс, макроэкономические показатели, тенденции развития экспортно-импортных операцій, the foreign trade balance, macroeconomic indicators, trends in the development of export-import operations

Бібліографічний опис

Кущенко О.І. Статистична оцінка зовнішнього ринку України / О.І. Кущенко // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – [ Collective monograph]. – Vol. 2. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – C.416-434.