Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»

Анотація

Методичні рекомендації підготовлені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців у галузі знань «07 Управління та адміністрування». Методичні рекомендації спрямовані на допомогу студентам при написанні курсових робіт спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми програмами кафедри статистики, обліку та аудиту.

Опис

Ключові слова

Курсові роботи, Методичні рекомендації, спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Бібліографічний опис