Світовий досвід розвитку пенсійних систем: загальносвітові тенденції та міжкраїнові відмінності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

світовий досвід розвитку пенсійних систем, загальносвітові тенденції розвитку пенсійних систем, міжкраїнові відмінності розвитку пенсійних систем, пенсійна система

Бібліографічний опис

Харітонова А.М. Світовий досвід розвитку пенсійних систем: загальносвітові тенденції та міжкраїнові відмінності / А.М. Харітонова // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.