Місце національної держави в поствестфальській організації світового порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

глобалізація, суверенітет, міжнародне регулювання

Бібліографічний опис

Зайдель Марина. Місце національної держави в поствестфальській організації світового порядку / Марина Зайдель // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 15 – 16 квітня 2010 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 63