State and prospects of the european union political advancement

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-02-14

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

The article focuses on the political dimension of the European Union through the SWOTanalysis metodology, which enables to determine the main four directions: strengths, weaknesses, opportunities and threats. The overeview of the key vectors for the EU political development is outlined and presented, and recommendations as for their transformation and modernization are proposed.

Опис

Аналізується політичний вимір Європейського Союзу з використанням методу SWOT- аналізу, що дозволяє визначити основні чотири напрямки: сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози. Визначено та представлено огляд на ключові вектори політичного виміру ЄС та запропоновано рекомендації щодо їх трансформації і модернізації.

Ключові слова

Європейський Союз, SWOT-аналіз, глобальне управління, міжнародна організація, інтеграція., European Union, SWOT-analysis, global governance, international organization, integration

Бібліографічний опис