Дискурс и его категории

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье выделяются дискурсивные (когнитивные, коммуникативные) и метадискурсивные категории, гиперкатегория интердискурсивности. Метадискурсивныекатегории охватывают коммуникативныекатегории вежливости и кооперации, жанра и стиля, фатическую категорию и операциональную категорию мены коммуникативных ролей – средства структурирования и контроля дискурсивного обмена. Устатті вирізняються дискурсивні (когнітивні, комунікативні) та метадискурсивні категорії, гіперкатегорія інтердискурсивності. Метадискурсивні категорії охоплюють комунікативні категорії кооперації та ввічливості, жанра та стиля, фатичнукатегорію та операціональнукатегорію зміни комунікативних ролей – засіб структурування й контролю дискурсивного обміну.

Опис

Ключові слова

discoure, metadiscursive category, structuring, control, дискурс, метадискурсивная категория, структурирование, контроль

Бібліографічний опис

Шевченко И.С. Дискурс и его категории / И.С. Шевченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 6-12.