Система судочинства в англомовних країнах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник розкриває різні аспекти теми «Система судочинства в англомовних країнах» і рекомендується для викладання усної практики в межах дисципліни «Англійська мова» для студентів IV курсу факультету іноземних мов. Мета посібника – вдосконалити комунікативні вміння, якими повинні володіти користувачі мови на рівні С-1 за стандартами «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання», а також збагатити запас мовних, лінгвокраїнознавчих та соціокультурних знань студентів.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Система судочинства в англомовних країнах : навчально-методичний посібник / Т. К. Варенко, Е. Г. Паповянц. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 68 с.