Справедливость и равенство в процессе трансформации постсоветского общества

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

социетальное общество, нормы справедливости, свобода, воля, тиран, иерархия власти

Бібліографічний опис

Рапопорт Ася. Справедливость и равенство в процессе трансформации постсоветского общества / Ася Рапопорт // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник наукових тез учасників VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2008 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – С. 260-261