Страхування та соціальне страхування : методичні рекомендації з організації самостійної роботи до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», «Страхування та соціальне страхування»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У методичних рекомендаціях детально висвітлюються всі частини курсу та стислий зміст лекцій, наведені питання для самостійної роботи та практичних занять. В основу методичних рекомендацій покладено основні вимоги до курсу «Страхування та соціальне страхування». Розраховано на студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, страховий ринок, страхування, соціальне страхування, соціальні послуги, insurance market, insurance, social insurance, social services

Бібліографічний опис

Страхування та соціальне страхування : методичні рекомендації з організації самостійної роботи до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», «Страхування та соціальне страхування» / уклад. О.В. Глущенко, О.А. Фрідман, М.Л. Швайко, Д.М. Загорська. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 54 с.