Вплив ідеології на переклад (на прикладі російських та українських перекладів Роберта Бернза)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кальниченко О. А., Зарубіна З. В. Вплив ідеології на переклад (на прикладі російських та українських перекладів Роберта Бернза). – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XVII наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – с. 59-60.