Програма стажування з фаху (переддипломної практики) для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Програму присвячено питанням організації і проходження магістерського стажування (переддипломної практики). Розглянуто мету й основні завдання практики, вимоги щодо підготовки та захисту звіту з переддипломної практики, порядок збору й обробки інформації для проведення науково-педагогічного дослідження та написання дипломної роботи магістра. Посібник є допоміжним матеріалом для якісної практичної підготовки студентів, він містить зразки супровідних документів, необхідних для правильного оформлення звіту з практики. Програма розрахована на студетів, викладачів, керівників підприємств усіх форм власності.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Програма стажування з фаху, переддипломна практика, Мета, завдання та результати стажування з фаху (переддипломної практики, Організація та порядок проведення стажування з фаху (переддипломної практики), Бази стажування (переддипломної практики), Керівництво стажуванням (переддипломною практикою), Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання, Вимоги до оформлення звіту про проходження стажування (переддипломної практики), Підсумковий контроль результатів практики

Бібліографічний опис

Програма стажування з фаху (переддипломної практики) для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій» : навчально-методичний посібник [уклад. Г. О. Дорошенко, О. О. Крикун, Г. П. Рекун.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.