Сутність і функції технологічного парку як об'єкта інноваційної інфраструктури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена проблемі побудови розвиненої інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура є своєрідним мостом між результатами наукових досліджень і ринком, державою і бізнесом. В роботі аналізуються такі суб’єкти інноваційної інфраструктури, як технологічні парки. Статья посвящена проблеме построения развитой инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура является своеобразным мостом между результатами научных исследований и рынком, государством и бизнесом. В работе анализируются такие объекты инновационной инфраструктуры, как технологические парки. The article is deals with the problem of building developed infrastructure of innovations. Innovation infrastructure is a kind of bridge between scientific research results and market, government and business. In the text technological parks are analysed as the object of innovation infrastructure.

Опис

Дерид І.О., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

інноваційна інфраструктура, інновації, технопарк, економіка знань

Бібліографічний опис

Дерид І.О. Сутність і функції технологічного парку як об'єкта інноваційної інфраструктури / І.О. Дерид // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.