Монографія Р.І. Дудка “Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках” (Львів: Львів. нац. університет, 2009. – 358 с.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Актуальність монографії Р.І. Дудка полягає у зростаючомузацікавленні лінгвістів в аналізі фахових терміносистем. Автор цілеспрямовано поєднує традиційніметоди термінологічних досліджень з окремими прикладними аспектами функціонування термінів уфахових текстах, взаємодії їх семантики. Важливість цієї розвідкипідсилюється як складністю та багатоаспектністю проблеми значення, так інедостатньоютеоретичноюрозробленістю його сутності: в останні десятиріччя увага дослідників зфокусована здебільшна питаннях лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), відношеннях їх похідності та взаємозв’зків між ними, утой час як семантичний інваріант незаслуженно залишається поза цим фокусом.

Опис

Ключові слова

Дудко, термін, Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках

Бібліографічний опис

Шевченко І.С. Монографія Р.І. Дудка “Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках” (Львів: Львів. нац. університет, 2009. – 358 с.) / І.С. Шевченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №896. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 61. – С. 218-220