Теорія та дослідження еліт. Робоча програма навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.

Опис

Ключові слова

робоча програма навчальної дисципліни, теорія та дослідження еліт, соціально-політичні науки, соціологія, політична соціологія, кредитно-модульна система

Бібліографічний опис

Нікулін В.С. Теорія та дослідження еліт. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальністю 6.030101 «соціологія» / В.С. Нікулін. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 11 с.