Планирование производства нефтепродуктов на примере Кременчугского нефтеперерабатывающего завода

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

планирование производства нефтепродуктов, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод

Бібліографічний опис

Зубова В.В. Планирование производства нефтепродуктов на примере Кременчугского нефтеперерабатывающего завода / Зубова В.В. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.