Вербалізація концепту БІЗНЕСМЕН в російській картині світу

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вісник Таврічеського національного університету ім. В.И. Вернадського

Анотація

В статье рассматриваются составные части концепта БИЗНЕСМЕН в русской языковой картине мира в рамках лингвокультурологии. Установлена эволюция языковых способов выражения имени данного концепта. Выделены лексические единицы, апеллирующие к концепту.

Опис

Ключові слова

картина мира, коннотация, лингвокультурний концепт, эволюция

Бібліографічний опис

Сапрун І.Р., «Вербалізація концепту БІЗНЕСМЕН в російській картині світу» Вісник Таврічеського національного університету ім. В.И. Вернадського Вчені записки, Серія (Філологія), соціальна комунікація, Т.24(63)№1, 2011, С.122-129