Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті виявлено змістовий мінімум концепту КРАСА, його синкретичну природу, та окреслено інваріантну структуру семантичного простору імені концепту. Встановлено історичну послідовність появи номінацій концепту КРАСА та варіювання його семантичного простору та лексем – їх синонімів, трансформації ціннісного компонента іх значень в окремі історичні періоди та діахронічні зміни у трактуванні концепту протягом останніх семи століть, що відповідають еволюції за типом кладогенезу.

Опис

Ключові слова

діахронічні зміни, етимологічний шар, змістовий мінімум, ім’я концепту, кладогенез, концепт КРАСА, синоніми

Бібліографічний опис

Довганюк Е.В. Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови / Е.В. Догванюк. Вісник Харків. нац. ун-ту. імені В.Н. Каразіна. – 2017. – № 85. – С. 81-87.