Проблеми навчання перекладацького скоропису майбутніх перекладачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Черноватий Л. М. Проблеми навчання перекладацького скоропису майбутніх перекладачів. – Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XІV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – с. 242-243.