Основи радіохімії та радіоекології. Теми 8, 9

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В презентаціях (теми 8, 9) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 1, «Основи радіохімії» (розділи 8, 9), а саме, розглянуто: особливості поведінки радіоактивних речовин в ультрарозбавлених розчинах (утворення колоїдів, псевдорадіоколоїдів, адсорбція); виділення, розділення та концентрування радіоактивних ізотопів. Презентації повністю відповідають програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, колоїди, псевдорадіоколоїди, адсорбція, співосадження, екстракція, хроматографія, електрохімічне виділення, метод Сцилларда-Чалиерса

Бібліографічний опис

Краснопьорова, Алла Петрівна. Основи радіохімії та радіоекології : курс лекцій. Теми 8, 9 / А.П. Краснопьорова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 87 слайдів.