Фінансова архітектоніка: теоретико - методологічний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Наука й економіка

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних теоретико-методологічних аспектів фінансової архітектоніки як особливого устрою фінансової системи, завдяки якому розкривається її внутрішня сутність та забезпечується ефективне функціонування системи формування, накопичення та руху грошових фондів. Запропоновано авторське розуміння фінансової архітектоніки. Сформульовано нове визначення категорії «фінансова система», шляхом використання методологічного апарату теорії систем.

Опис

The article determines basic theoretical and methodological aspects of financial architectonics as a special structure of the financial system which enables to reveal its internal essence and provide efficient operation of the system of raising, accumulation and flow of money funds. There has been offered the author’s view on financial architectonics. A new definition of the category “financial system” based on methodological apparatus of the system theory has been worked out.

Ключові слова

фінансова архітектоніка, фінансова система, теорія систем, финансовая архитектоника, финансовая система, теория систем, financial architectonics, financial system, system theory

Бібліографічний опис

Глущенко О.В. Фінансова архітектоніка: теоретико - методологічний аспект / О.В. Глущенко // Наука й економіка. – 2013. – № 4(32), Том 1. – С. 43-52.