Конфронтація як різновид міжособистісної взаємодії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню поняття конфронтації як різновиду вербальної міжособистісної взаємодії. Визначено онтологічний статус конфронтації з опорою на дані конфліктологічних і лінгвістичних розвідок; встановлено її категоріальні ознаки. Статья посвящена обоснованию понятия конфронтации как типа вербального межличностного взаимодействия. Определен онтологический статус конфронтации с опорой на данные конфликтологических и лингвистических исследований; установлены ее категориальные признаки. The article aims at determining the notion of confrontation as a type of verbal interpersonal interaction. The definition of confrontation ontological status involves conflictological and linguistic background and reveals its categorical features.

Опис

Ключові слова

categorical features, conflict, confrontation, interpersonal interaction, verbal form, вербальнаформа, категоріальні ознаки, конфлікт, конфронтація, міжособистісна взаємодія

Бібліографічний опис

Фролова І.Є. Конфронтація як різновид міжособистісної взаємодії/ І.Є. Фролова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 68-74.