Аналітичні властивості циркулярних трактрис та породжених ними поверхонь

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Виконала: студентка групи M-1G1 II курсу другого (магістерського) рівня А.В. Сірош. Спеціальність: 111 "Математика". Керівник: д-р фіз.-мат. наук B.О. Горькавий.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS, аналітичні властивості, циркулярні трактриси, циркулярні поверхні Бельтрамі, тримірний евклідів простір, геометричні властивості, звичайні трактриси, циркулярні аналоги, circular tractrices, circular Beltrami surfaces, three-dimensional Euclidean space, geometric properties, usual tractrices, circular counterparts

Бібліографічний опис

Сірош А.В. Аналітичні властивості циркулярних трактрис та породжених ними поверхонь : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 - математика / наук. кер. B.О. Горькавий. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. - 24 с.