Оцінка екологічної якості рекреаційних ресурсів Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Екологічна якість рекреаційних ресурсів адміністративних районів Харківської області визначена за допомогою інтегрованого показника екологічної якості за сукупністю 12 показників. Встановлено, що найсприятливий екологічний стан мають території 11 районів Харківської області, серед яких Печенізький, Краснокутський та Вовчанський райони. Экологическое качество рекреационных ресурсов административных районов Харьковской области определено посредством интегрированного показателя экологического качества по совокупности 12 показателей. Установлено, что благоприятное экологическое состояние имеют территории 11 районов Харьковской области, среди которых Печенежский, Краснокутский и Волчанский районы. Ecological quality of recreation resources of administrative districts of the Kharkov region is definite by means the integrated index of ecological quality on an aggregate 12 indexes. It is set, that have the favourable ecological state the territory 11 districts of the Kharkov region, among which Pechenegsky, the Krasnokutsky and Volchansky districts.

Опис

Ключові слова

рекреаційні ресурси, екологічна якість, адміністративні райони, Харківська область

Бібліографічний опис

Некос В.Ю., Баскакова Л.В., Пасочна К.О. Оцінка екологічної якості рекреаційних ресурсів Харківської області // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 1 (14). – С. 70 – 78