Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н, Каразіна

Анотація

У навчальному посібнику за допомогою теорії та практики розкривається сутність державного фінансового контролю, його видів, форм і методів та прикладного змісту суб’єкта, об’єкта і предмета контролю. Проаналізовано нормативно-правову базу та узагальнено досвід міжнародних інституцій із питань державного фінансового контролю. Важливе місце відведено засвоєнню основних аспектів планування, організації та здійснення контрольно-ревізійної роботи, а також оволодінню прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю за предметом контролю. Приділено увагу основам професійної етики ревізорів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, встановлених чинним законодавством України. Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю та з питань державного управління. Навчальний посібник буде корисним науковцям, спеціалістам у сфері державного фінансового контролю та працівникам фінансових служб підприємств і установ, які підлягають контрольним заходам із боку органів державного фінансового контролю.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, державний фінансовий контроль, система державного фінансового контролю, цілісна система державного фінансового контролю

Бібліографічний опис

Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник/ А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 548 с.