Фінанси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-09-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ПП "Магнолія 2006" м.Львів

Анотація

У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». У 21 розділі чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів. Навчальний матеріал доповнено графічним відображенням у вигляді рисунків, схем та таблиць. З кожної теми курсу, для поглибленого засвоення матеріалу, розро- блено навчальний треніг, що містить питання для самоконтролю, питання до семінарських занять, тестові завдання, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, базові терміни і поняття. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закла- дів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю в сфері фінансів.

Опис

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (лист № 1/11 5674 від 16.04.2014)

Ключові слова

Економіка, фінанси

Бібліографічний опис

Фінанси: Навч.посіб. /,А.С. Глущенко/, Львів "Магнолія 2006", 2014, - 440с.