Використання комп'ютерних презентацій на заняттях з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-04-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017

Анотація

Матеріали зі збірника "Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ"

Опис

с. 197 у збірнику "Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ"

Ключові слова

інформаційні технології, використання комп'ютеру, презентації, ілюстрації, схеми, діаграми, графічні композиції, зорова пам'ять, слухова пам'ять, емоційна пам'ять, моторна пам'ять, інтерактивність, загальнокультурний розвиток студентів, удосконалення мовленнєвого рівня, індивідуалізація навчання, систематизація знань

Бібліографічний опис

Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції "Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ"