Аналіз функціональних особливостей юридичних термінів групи trespass

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються функціональні характеристики термінів, що позначать різні види протиправного порушення володінь, проведено аналіз потенційного функціонального варіювання досліджених термінів на основі наявності / відсутності / джерела дефініції; їх соціокультурного розшарування на загальні та регіональні; їх реалізації в різних підтипах юридичного дискурса (офіційно-діловому, науковому та науково-навчальному, інформаційно-популярному) та в публіцистичному дискурсі. The article presents the analysis of functional characteristics of terms denoting different kinds of trespass; covers potential functional variation of terms – the presence / absence / source of definition; their sociocultural division into those of general and regional usage; their instantiations in different subtypes of legal (official-normative, scientific and scientific-academic, information-popular) and in publicistic discourse. В статье рассматриваются функциональные характеристики терминов, обозначающих различные виды противоправного нарушения владений, представлен анализ потенциальной функциональной вариативности терминов на основе наличия / отсутствия словарной дефиниции, источника фиксации дефиниции; социокультурного расслоения исследованных терминов на общие и региональные; а также реализации этих терминов в таких подтипах юридического дискурса как официально-деловой, научный и учебно-научный, информационно-популярный и в публицистическом дискурсе.

Опис

Я.Ю. Манжос, канд. філол. наук (Харків)

Ключові слова

загальні терміни, порушення володінь, потенційне функціональне варіювання, публіцистичний дискурс, регіональні терміни, соціокультурне розшарування, юридичний дискурс, general terms, legal discourse, potential functional variation, publicistic discourse, regional terms, sociocultural division, trespass

Бібліографічний опис

Манжос Я.Ю. Аналіз функціональних особливостей юридичних термінів групи trespass / Я.Ю. Манжос // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1002. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 69. – С. 113–117