Вдосконалення механізму комерціалізації інноваційних розробок ВНЗ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

механізм комерціалізації інноваційних розробок, інноваційні розробки ВНЗ України

Бібліографічний опис

Ворона Т.Ю. Вдосконалення механізму комерціалізації інноваційних розробок ВНЗ України / Ворона Т.Ю. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.