Благотворительность и социальный интерес: определения и взаимосвязь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається історично мінливий феномен благочинності в якості фактора та емпіричного індикатора соціального інтересу, а також кореляція здійснення актів благочинності та відношення до такої діяльності з рівнем соціального інтересу в суспільствах та спільнотах. В статті проводиться термінологічне дослідження та короткий огляд наукових течій в контексті демократичних процесів та процесів формування громадського суспільства. В статье рассматривается исторически изменчивый феномен благотворительности в качестве фактора и эмпирического индикатора социального интереса, а также корреляция характера благотворительности с уровнем социального интереса в обществах и общностях. В статье проводится терминологическое исследование в рамках анализа научных течений в контексте демократических процессов и процессов формирования гражданского общества. In this particular work act of charity is distinguished as a factor, empirical indicator of social interest by example of charity behavior of benefactors and rank-and-file members of divergent societies as well as correlation between such behavior and level of social interest in different societies and communities. The author tries to make a terminological review along with the overview of the theoretical excursus in the movement of the studying problem and research field due to the actualization of the problem of charity in context of democracy and civic society.

Опис

Юрасов Віталій Сергійович – баклавр соціології, студент кафедри прикладної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Ключові слова

charity, social interest, society, community, благотворительность, социальный интерес, общество, общность

Бібліографічний опис

Юрасов В.С. Благотворительность и социальный интерес: определения и взаимосвязь / Юрасов Віталій Сергійович // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №891. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 26. – С. 110 - 115