Принципи, форми та методи економічної інтеграції країн Латинської Америки

Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

форми та методи економічної інтеграції, країни Латинської Америки, економічна інтеграція країн Латинської Америки, Латинська Америка

Бібліографічний опис

Свіржевська А.І. Принципи, форми та методи економічної інтеграції країн Латинської Америки / Свіржевська А.І. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.