K otázce stereotypního užívání pojmu „Rus”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Praha : časopis Navýchod

Анотація

Autor se v článku zabývá otázkou formování stereotypů okolo pojmu "Rus". Vysvětlují se hlavní stereotypy, které existují v historické a studijní literatuře. Zkoumá se vnímání pojmu "Rus" v historických pramenech X-XIII století.
У статті розглянуто питання формування стереотипів навколо поняття «Русь». Висвітлені основні стереотипи, котрі існують у історичній та навчальній літературі. Досліджено сприйняття поняття «Русь» в історичних джерелах X-XIII ст.
The article considers the formation of stereotypes around the concept of "Rus". The main stereotypes which exist in the historical and educational literature have been highlighted. The perception of the concept of "Rus" in historical sources of 10th-13th centuries has been investigated.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects, stereotypy, Kyjevská Rus, Rus, písemné zdrojea, cтереотипи, Русь, Київська Русь, письмові джерела, stereotypes, Kyivan Rus, writing sources

Бібліографічний опис

Grekov Vjačeslav. K otázce stereotypního užívání pojmu „Rus” / V. Grekov // NaVýchod. – 2019. – Č. 1-2 – S. 17-20.