Історія розвитку біржового механізму фінансового ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджена історія формування та розвитку біржового механізму, розглянуто основні історичні етапи його формування. Наголошено на тому, що сучасний стан біржового механізму є недосконалим. Визначено заходи щодо розвитку біржового механізму на сучасному етапі. В статье исследована история формирования и развития биржевого механизма, рассмотрены основные исторические этапы его формирования. Сделан акцент на том, что современное состояние биржевого механизма несовершенно. Определены меры по развитию биржевого механизма на современном этапе. In the article, the history of formation and development of exchange mechanism is explored, the basic historical stages of its formation are considered. The accent is placed upon the fact that the modern state of the exchange mechanism is imperfect. Measures of development of the exchange mechanism at the modern stage are determined.

Опис

Ключові слова

біржовий механізм, біржа, фінансовий ринок

Бібліографічний опис

Бесєдін Є.І. Історія розвитку біржового механізму фінансового ринку України / Є.І. Бесєдін // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.