Інтелектуальна міграція та питання безпеки міграційних потоків у постсучасному світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

відплив умів, зовнішня безпека держави, країна-донор, Україна

Бібліографічний опис

Петрова Яна. Інтелектуальна міграція та питання безпеки міграційних потоків у постсучасному світі / Яна Петрова // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник наукових тез учасників VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2008 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – С. 243-244