Structural analysis of modern empires in the framework of global governance theory

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра політології

Анотація

This present paper analyzes three powerful players of the modern global governance: the United States, the Russian Federation and the People's Republic of China. The main parameters that allow us to call them modern empires and help identify patterns of spreading influence are determined. The basic directions of geopolitical «giants» are used for comparative analysis of the imperial system of the above-mentioned countries.

Опис

Аналізуються три потужних гравців сучасного глобального управління: Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Китайська Народна Республіка. Визначаються основні параметри, які дозволяють назвати їх сучасними імперіями і допомагають виявити закономірності поширення впливу. Описані основні напрями геополітичних «гігантів» використовуються для порівняльного аналізу імперської системи перелічених країн.

Ключові слова

global governance, empire, geopolitics, globalization, imperial power, power, postempire, political sciense, глобальне управління, глобалізація, імперська влада, імперія

Бібліографічний опис

Zaporozhchenko R. Structural analysis of modern empires in the framework of global governance theory / R. Zaporozhchenko // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – Харків, 2016. – №29. – С. 128-133.