Лекція №5 : Безпека життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-09

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : ХНУ

Анотація

Е к с т р е м а л ь н а с и т у а ц і я (ЕС)  це сукупність обставин, що виникають в природі або в процесі діяльності людини, при яких психофізичні параметри можуть перевищити межі компенсації органі¬зму, що призводить до порушення безпеки життєдіяльності людини. Наприклад, високі і низькі температури, фізичне навантаження, вражаючі токсичні дози отруйних речовин, високі дози опромінення тощо. Поняття «надзвичайний» трактується як «винятковий, дуже великий, що перевершує усі» (С. І. Ожегов). Словосполучення «надзвичайна ситуація» відноситься до сукупності небезпечних подій або явищ, які призводять до порушення безпеки життєдіяльності. Н а д з в и ч а й н а с и т у а ц і я (НС)  це несподівані обставини, що раптово виникла на певній території або об'єкті економіки в результаті аварії, катастрофи, небезпечного природного явища або стихійного лиха, що можуть призвести до людських жертв, матеріальних втрат і порушення умов життєдіяльності людей, завдати шкоди здоров'ю людей або навколишньому середовищу.

Опис

Ключові слова

безпека життєдіяльності, надзвичайні ситуації, осередок хімічного ураження (ОХУ), осередок (зона) радіоактивного забруднення, осередки ураження природного характеру, надзвичайні ситуації на транспорті, засоби захисту в надзвичайних ситуаціях

Бібліографічний опис

Адаменко М.І. Лекція №5 : Безпека життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій / М.І. Адаменко – Х. : ХНУ, 2012. – 21 с.