Theatre. Cinema. Music

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Даний посібник призначено для занять з усної практики студентів старших курсів факультету іноземних мов вищих навчальних закладів. Матеріали організовано згідно з вимогами навчальної програми для гуманітарних спеціальностей на сучасному етапі. Головною метою навчально-методичного посібника є розвиток навичок усної комунікації студентів через розширення словникового запасу, вдосконалення мовленнєвої граматики монологу та діалогу, набуття компетентного застосування мовленнєвих стратегій та тактик у скопусі тем «Theatre», «Cinema», «Music» («Театр», «Кіно», «Музика»). Навчальні матеріали можна залучати як для аудиторної, так і для самостійної роботи, в тому числі у заочному та дистанційному навчанні.

Ключові слова

усна практика

Бібліографічний опис

Theatre. Cinema. Music : Навчально-методичний посібник з усної практики / Укладачі: Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В. Шамаєва Ю.Ю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 88 с.