Региональные средства массовой информации в системе политической коммуникации в современной Украине

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

СМИ, политическое решение, политическая коммуникация, политический выбор, развлекательный элемент

Бібліографічний опис

Змий Лилия. Региональные средства массовой информации в системе политической коммуникации в современной Украине / Змий Лилия // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірник тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2007 р.]. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 87–88