Лінгвокраїнознавство Великої Британії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Видання призначене для студентів ІІІ курсу, які навчаються за напрямом («філологія», та структуроване відповідно до робочої програмн з лінівокраТнознавства Великої Британії, розробленої кафедрою англііїської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Матеріали лекцій також можуть використовуватись студентами IV курсу заочної та дистанцііїної форм навчання для самостійної підготовки.

Ключові слова

лінгвокраїнознавство Великої Британії

Бібліографічний опис

Лінгвокраїнознавство Великої Британії: Матеріали лекцій /Укл. Морозова І. І. - X .: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. - 100 с.