Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва та міжнародного бізнесу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анотація

Видання підготовлено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки рівня «бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка» та інших спеціальностей. Розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. Наведено лекційний матеріал та практичні завдання з основних тем, а також методичні рекомендації щодо виконання індивідуального розрахункового завдання з дисципліни «Основи підприємництва та міжнародного бізнесу».

Опис

Ключові слова

методичні рекомендації, самостійна робота, підприємництво, бізнес-планування, аналіз показників підприємницької діяльності

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємництва та міжнародного бізнесу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. О.Ю. Назарова, О.А. Чуприна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 74 с.