Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування роботи, порядку допуску до захисту та захисту, оцінювання кваліфікаційних робот.

Опис

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, кваліфікаційна робота бакалавра, науковий керівник, міжнародна економіка, захист в Екзаменаційній комісії, першоджерела, bachelor’s qualification paper, scientific supervisor, international economics, Examination board defence, references

Бібліографічний опис

Дуна, Наталія Геннадіївна. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» / уклад. Н.Г. Дуна, Н.А. Галуцьких, І.Л. Дідорчук, Є.Л. Кошкарьова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 44 с.