Виробнича (переддипломна) практика : методичні рекомендації для студентів закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Програма «Виробнича (переддипломна) практика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 054 «Соціологія», освітньої програми «Цифровий соціум». Методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов’язаних із проходженням переддипломної практики, виконанням звіту, включають принциповий зміст та структуру практики, порядок оформлення та захисту звіту з практики.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, соціологія, цифровий соціум, виробнича (переддипломна) практика, студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти

Бібліографічний опис

Виробнича (переддипломна) практика : методичні рекомендації для студентів закладів вищої освіти / уклад. І. О. Cолдатенко, А. В. Зінюк, М. А. Фоломєєв. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 16 с.