Роль APCERT в забезпеченні інформаційної безпеки провідних країн Азії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

На сучасному етапі невід'ємною частиною соціально-економічних змін не тільки країни, а й світу в цілому є динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і, як наслідок, формування нового типу суспільства – інформаційного. Незважаючи на те, що інформаційне суспільство є визначальним фактором життя сучасної людини, слід звернути увагу й на негативний аспект повсюдного поширення інформатизації та комп'ютеризації. Загрози, які несе за собою такий тип суспільства, найчастіше проявляються в кіберпросторі. Тому міжнародні актори змушені переглянути звичну для них категорію «безпеки» відповідно до сучасних реалій. Тепер під «безпекою» слід розуміти не тільки безпеку на суші, у воді та у повітрі, а й безпеку в інформаційному (кібер-) просторі.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, APCERT, інформаційна безпека, Азія

Бібліографічний опис

Тиртова Т.П. Роль APCERT в забезпеченні інформаційної безпеки провідних країн Азії [Електронний ресурс] / Т.П. Тиртова // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.