Отношение к деньгам у студентов, обучающихся в Украине

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація У статті проведено порівняльний аналіз ставлення до грошей в українських та китайських студентів, що навчаються в українських ВНЗ. Було виявлено, що і для українських, і для китайських студентів гроші та грошові одиниці є низько оценіваемимі поняттями. А висока оцінка грошових одиниць пов'язана з їх стабільністю. Також була виявлена четирехфакторная структура установок по відношенню до грошей, що вказує на її дифузним і недіффіренцірованность в порівнянні з молоддю західних країн. Ключові слова: ставлення до грошей, гроші, грошові одиниці, студентська молодь України і Китаю. Annotation Attitudes Toward Money of Students in Ukraine The present paper gives the comparative analysis of Ukrainian and Chinese students’ attitude towards money. Those students studied in Ukrainian higher educational establishment. It was found out that both for Ukrainian and Chinese students money and monetary units was connected with their stability. The work also showed four – factors aim structure with respect to money that pointed to its diffusion and in differentiation comparatively to the youth of western countries. Keywords: attitude to money, money, currencies, student youth of Ukraine and China.

Опис

Ключові слова

студентська молодь України і Китаю, ставлення до грошей, гроші, грошові одиниці

Бібліографічний опис