Гендерные аспекты виртуальной самопрезентации отыгрывающего роль (результаты поискового исследования сайта vkontakte.ru)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Гофман, постмодерн, престиж, самопрезентация, адресный веб-опрос, он-лайн интервью

Бібліографічний опис

Дёмина Надежда. Гендерные аспекты виртуальной самопрезентации отыгрывающего роль (результаты поискового исследования сайта vkontakte.ru) / Надежда Дёмина // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 79-81