Синтез та дослідження сорбційних властивостей діоксиду титану субмікронного розміру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Запропоновано простий та експресний метод синтезу діоксиду титану субмікронного розміру. Утворення фази діоксиду титану було доведено за допомогою рентгеноструктурного аналізу. За даними скануючої електронної мікроскопії отриманий матеріал був монодисперсним з середнім розміром частинок 150-500 нм. Питома поверхня сорбенту (за методом Брунауера-Еммета-Тейлора) знаходилася в межах від 128 до 160 м2/г. Вивчено вплив значення рН на ступінь сорбції Ce, Eu та Gd, оптимальний час сорбції Ce, Eu та Gd, а також об’ємну ємність частинок діоксиду титану відносно цих елементів, в залежності від режиму температурної обробки при синтезі.

Опис

Ключові слова

діоксид титану субмікронного розміру, сорбція, сорбційні властивості, спектрометрія

Бібліографічний опис

Синтез та дослідження сорбційних властивостей діоксиду титану субмікронного розміру / [М.С. Єрмолаєва, О.І. Юрченко, К.М. Бєліков, Є.Ю. Брильова] // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 895. Сер. : Хімія. – Вип. 18(41). – С. 107 – 113.