Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : методичні рекомендації до самостійної роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання підготовлено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки рівня «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Розкрито перелік всіх питань, які необхідно опанувати, надано нормативно – правове забезпечення за кожною темою. Наведено розлогі методичні рекомендації щодо виконання індивідуального розрахункового завдання з дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, міжнародні стандарті фінансової звітності, МСЗВ, ієрархія МСФЗ, концептуальні основи фінансової звітності, теоретичні основи складання МСФЗ-звітності, звіт про рух грошових коштів, ЗРГК види діяльності, ЗРГК методи складання, облікова політика, зміни в облікових оцінках, помилки, події після звітного періоду, проміжна фінансова звітність звітна дата і дата затвердження звіту., концепція тимчасової вартості грошей, дисконтування: основні правила, ставка, методи вибору ставки, перше застосування МСФЗ, запаси, основні засоби та нематеріальні активи, інвестиційна нерухомість, оренда, довгострокові активи, призначені для продажу, виручка, забезпечення і резерви, умовні зобовʼязання і умовні активи, податок на прибуток, оцінка справедливої вартості, винагороди працівникам, фінансові інструменти

Бібліографічний опис

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : методичні рекомендації до самостійної роботи / Уклад. Т.В. Розіт. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 28 с.