Лексикологія англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Даний посібник написаний англійською мовою і розрахований на студентів-германістів заочної форми навчання ІV курсу факультету іноземних мов вищих навчальних закладів. Матеріали організовані згідно з вимогами навчальної програми для гуманітарних спеціальностей. Посібник складається з 6 частин, у яких висвітлюються питання основних розділів курсу лексикології сучасної англійської мови на основі існуючих робіт вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. У практичній частині кожного розділу посібника студентам пропонується закріпити теоретичні знання, виконуючи вправи з теми розділу. Для перевірки отриманих знань у посібнику також надаються завдання та вправи для лексичного аналізу. Навчальні матеріали можна залучати як для аудиторної , так і для самостійної роботи, зокрема у заочному та дистанційному навчанні.

Ключові слова

лексикологія

Бібліографічний опис

Шамаєва Ю.Ю. Лексикологія англійської мови: Конспект лекцій (із завданнями) / – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 88 с.