The English language history: brief overview

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва

Анотація

Робота присвячена історії розвитку англійської мови, починаючи з витоків її утворення, розвитку та змін на шляху становлення мови. Виділяються та описуються три періоди в ході розвитку та становлення англійської мови.

Опис

Ключові слова

англійська мова, історичні періоди розвитку, германські мови

Бібліографічний опис

9. Turchenko V. The English language history: brief overview/ V.Turchenko// Іноземна мова у професійній діяльності: матеріали науково- практичної конференції студентів і молодих науковців.– Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016.–Р.– 88–92.